مهندسی عمران به عنوان یکی از بخش‌های اصلی در ساخت و ساز، با ورود ابزارهای نوین مدل‌سازی اطلاعات ساختمان، دچار تحول شده و بسیاری از تحلیل‌های سازه‌ها به کمک این نرم‌افزارها انجام می‌پذیرد.

بنابراین امروزه تنها فراگیری علوم تئوری مهندسی عمران کافی نبوده و داشتن مهارت در به‌کارگیری نرم‌افزارهای تحلیل، محاسبه و طراحی، امری مهم شمرده می‌شود.

آدینه‌زاده جایی است که می‌توانید ساده و سریع این مهارت‌ها را کسب کنید. این‌جا مهم نیست که تازه‌کار باشید. ما از پایه همراه شما هستیم.

آموزش‌های پیشنهادی

آموزش‌های جدید