دانلود مباحث نظام مهندسی ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ – نوشته شده در: دانلود مباحث نظام مهندسی – Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

مبحث اول کتاب مقررات ملی ساختمان : تعاریف
چاپ سال ۹۲
دانلود
مبحث دوم کتاب مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری
حجم : ۳.۵۸ مگابایت
دانلود 
مبحث سوم کتاب مقررات ملی ساختمان : حفاظت ساختمان ها در برابر حریق
چاپ سال ۹۲
دانلود 
مبحث چهارم کتاب مقررات ملی ساختمان : الزامات عمومی ساختمان
چاپ سال ۹۲
دانلود 
مبحث پنجم کتاب مقررات ملی ساختمان : مصالح و فراورده های ساختمانی
حجم : ۲.۷۸ مگابایت
دانلود 
مبحث ششم کتاب مقررات ملی ساختمان : بارهای وارد بر ساختمان
چاپ سال ۹۲
دانلود 
مبحث هفتم کتاب مقررات ملی ساختمان : پی و پی سازی
چاپ سال ۹۲
دانلود
مبحث هشتم کتاب مقررات ملی ساختمان : طرح واجرای ساختمانھای بامصالح بنایی
چاپ سال ۹۲
دانلود 
مبحث نهم کتاب مقررات ملی ساختمان : ساختمان های بتن آرمه
چاپ سال ۹۲
دانلود
مبحث دهم کتاب مقررات ملی ساختمان : طرح و اجرای ساختمانھای فولادی
چاپ سال ۹۲
دانلود
مبحث یازدهم کتاب مقررات ملی ساختمان : اجرای صنعتی ساختمانھا
چاپ سال ۹۲
دانلود
مبحث دوازدهم کتاب مقررات ملی ساختمان : ایمنی وحفاظت کاردرحین اجرا
چاپ سال ۹۲
دانلود
مبحث سیزدهم کتاب مقررات ملی ساختمان : طرح واجرای تاسیسات برقی ساختمان ھا
حجم : ۳.۴۳ مگابایت
دانلود 
مبحث چهاردهم کتاب مقررات ملی ساختمان : تاسیسات گرمایی، تعویض ھوا و تھویه مطبوع
حجم : ۴.۱۶ مگابایت
دانلود
مبحث پانزدهم کتاب مقررات ملی ساختمان : آسانسورھا و پله ھای برقی
چاپ سال ۹۲
دانلود
مبحث شانزدهم کتاب مقررات ملی ساختمان : تاسیسات بھداشتی
حجم : ۱۰.۶ مگابایت
دانلود
مبحث هفدهم کتاب مقررات ملی ساختمان : تاسیسات لوله کشی و تجھیزات گازطبیعی ساختمانھا
حجم : ۱.۶۸مگابایت
دانلود
مبحث هجدهم کتاب مقررات ملی ساختمان : عایق بندی و تنظیم صدا
حجم : ۱.۴۱ مگابایت
دانلود
مبحث نوزدهم کتاب مقررات ملی ساختمان : صرفه جویی درمصرف انرژی
حجم : ۱.۵۳ مگابایت
دانلود
مبحث بیستم کتاب مقررات ملی ساختمان : علائم وتابلوھا
حجم : ۱.۵۶مگابایت
دانلود

کارشناس ارشد مهندسی عمران (سازه)

بنیان‌گذار adinehzadeh.ir

مدرس دروس و نرم‌افزارهای تخصصی عمران نظیر Etabs – Safe – SAP2000 – Civil 3D

طراح و محاسب سازه‌های فولادی و بتنی و سوله در شرکت‌های مهندسی

مدرس طراحی انواع میراگرها و جداسازهای لرزه‌ای

چاپ چندین مقاله در زمینه‌ی تحلیل‌های غیر خطی و بهسازی لرزه‌ای