نشریه ۴۱۵ راهسازی ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ – نوشته شده در: پروژه راه, نشریه 415 راهسازی – Tags:

هدف از آیین نامه طرح هندسی راه، تدوین معیاری واحد برای ایجاد هماهنگی در طراحی پروژههای راهسازی کشور است و هدف از بازنگرى آن، به روزآورى و اعمال اصلاحاتى است که در طول سالهای گذشته (از تاریخ ابلاغ آیین نامه) مورد توجه قرار گرفته است.

 

تهیه کننده: معاونت نظارت راهبردی امور نظام فنی
تعداد صفحه: ۴۲۲
قالب: PDF
حجم: ۱۵ مگابایت

دانلود نشریه ۴۱۵