دانلود ویرایش ۴ استاندارد ۲۸۰۰

آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ، استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم پیشگفتار استاندارد ۲۸۰۰: زلزله از پدیده های طبیعی بوده که در طول تاریخ حیات بشر بارها انسان را به وحشت انداخته و باعث تخریب شهر ها و روستا ها،همراه با تلفات انسانی شده است. در راستای عزم ملی و برنامه های دولت برای کاهش خسارات وارده این پدیده دهشتناک نقش موثر و سازنده ” آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله…

ادامه مطلب