نشریه ۲۳۴ روسازی

آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران (نشریه ۲۳۴) ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نشریه ۲۳۴ ۲۷۹ صفحهروسازی راه،سازه ای است که بر روی آخرین لایه متراکم شده خاک زمین طبیعی موجود یا اصلاح شده،خاکریزی ها،یا کف برش های خاکی و یا سنگی به طور کلی بسترروسازی نامیده می شود؛قرارگیرد. دانلود فایل عبدالمطلب آدینه زادهکارشناس ارشد مهندسی عمران (سازه) بنیان‌گذار adinehzadeh.ir مدرس دروس و نرم‌افزارهای تخصصی عمران نظیر Etabs – Safe – SAP2000 –…

ادامه مطلب