نشریه ۴۱۵ راهسازی

هدف از آیین نامه طرح هندسی راه، تدوین معیاری واحد برای ایجاد هماهنگی در طراحی پروژههای راهسازی کشور است و هدف از بازنگرى آن، به روزآورى و اعمال اصلاحاتى است که در طول سالهای گذشته (از تاریخ ابلاغ آیین نامه) مورد توجه قرار گرفته است.   تهیه کننده: معاونت نظارت راهبردی امور نظام فنی تعداد صفحه: ۴۲۲ قالب: PDF حجم: ۱۵ مگابایت دانلود نشریه ۴۱۵ عبدالمطلب آدینه زادهکارشناس ارشد مهندسی عمران (سازه) بنیان‌گذار adinehzadeh.ir مدرس…

ادامه مطلب