ساختمان های سبز ,

اطلاعات کلی 

—————-

  • نوع محتویات:
  • گرد آورنده: فاطمه باباپی بصیر
  • تعداد صفحات:  140 صفحه
  • حجم فایل: 5.52 مگا بایت
  • تاریخ تهیه فایل: تابستان 1395
  • نحوه ارسال بسته‌ی خریداری شده: پستی یا دانلودی ( انتخابی)

95,000 تومان 75,000 تومان

ساختمان سبز روندی است که با محیط زیست و حفظ منابع طبیعی سازگار درطول چرخه عمر ساختمان
سازگار می باشد. از ایده گرفته تا طراحی، ساخت و ساز، بهره برداری، نگهداری، تعمیر وتخریب آن با محیط زیست
سازگار بوده ساخت ان نیازمند همکاری متقابل اعضای تیم طراحی می باشد.
ساختمان سبز در واقع طراحی است برای اینده ای اگاه از انرژی یک طراحی مناسب برمبنای استفاده از انرژی
طبیعی خورشید هم نور و هم گرما و همین طور اسایش را برای ساکنین یک خانه تضمین می کند ایجاد
ساختمان سبز به سلامت فردی که درآن و در محیط اطراف آن زندگی می کند کمک خواهد کرد و از او
پشتیبانی می کند و باعث رضایت مندی و سودمندی آنان خواهد شد. این مساله نیازمندکاربرد با دقت استراتژی
های تصدیق شده در معماری است.
استفاده از طبیعت بادوام و منبع مواد با کفایت، تکیه بر خورشید و درکل استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر
برای استفاده های گرمایی، نیروی برق و روشنایی روزانه و دوباره استفاده کردن از ضایعات و بهره گیری از دانش
های نوین برای تامین مصالح باکیفیت و دارای ویژگی های مطلوب و …
از طریق معماری می توان جامعه را از مطلوبیت و ارزش فراوان اقتصادی و زیست محیطی انرژی هایی که به
نامهای بی زیان و ارام و … مشهور شده مطلع کرد.
بیشترین مورد نقد شده در بنای ساختمان های دوست دار محیط زیست هزینه ی آن می باشد فتوولتائیک ها
لوازم و ابزار جدید و تکنولوژی های مدرن هزینه ی بیشتری در بر دارند. هزینه ی حق بیمه ی اغلب
ساختمان های سبز کمتر از ۲٪ می باشد اما بازده ان ۰۱ برابر کل عمر ساختمان است. ضعف بین اطلاع درباره

هزینه های پیش رو در مقابل هزینه ی چرخه ی زندگی می باشد. پس انداز پول با استفاده مؤثرتر از آب و برق
که موجب کاهش هزینه ی قبض انرژی می شود، امکان پذیر است.

 

فهرست مطالب:

-۱-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… ۲
-۲-۱ تعریف ساختمان سبز و انواع آن………………………………………………………………………….. ………………. ۳
-۳-۱ نگاهی به اصول معماری سبز…………………………………………………………… ………………………………….. ۴
۱-۳-۱ اصل اول : حفاظت از انرژی……………………………………………………………………………………………….. ۴
-۲-۳-۱ اصل دوم : کار با اقلیم …………………………………………………………………………………………………….. ۵
-۳-۳-۱ اصل سوم : کاهش استفاده از منابع جدید ……………………………………………………………………………. ۶
-۴-۳-۱ اصل چهارم : احترام به کاربران ………………………………………………………………………………………….. ۷
-۵-۳-۱ اصل پنجم : احترام به سایت ……………………………………………………………………         ………………… ۸
-۶-۳-۱ اصل ششم: کل گرایی………………………………………………………………………………………………………… ۸
-۴-۱ مزایای زیست محیطی استفاده از ساختمان سبز…………………………………………………………………………………………. ۸
-۵-۱ کیفیت فضای داخلی ساختمان……………………………………………………………………………………………………………………. ۹
-۶-۱ اثرات مثبت یک ساختمان سبز ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱
-۷-۱ انگیزه ها برای سبز کردن………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
-۸-۱ دستورالعمل های معماری در ارتباط با استفاده از انرژی های پاک………………………………………………………….. ۱۱
-۱-۸-۱ سیستم های خورشیدی فعال………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱
-۱-۱-۸-۱ سیستم گرمایش و آب گرم مصرفی ساختمان……………………………………………………………………………….. ۱۲
-۲-۱-۸-۱ سیستم ترکیبی………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲
-۳-۱-۸-۱ تامین سرمایش توسط انرژی خورشیدی……………………………………………………………………………………….. ۱۲
-۴-۱-۸-۱ سیستم های فتوولتاییک…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳
-۵-۱-۸-۱ برج نیرو……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵
-۶-۱-۸-۱ سیستم گرمایش کفی با استفاده از انرژی های نو………………………………………………………………………….. ۱۵
-۷-۱-۸-۱ سیستم خورشیدی آبی سقفی…………………………………………………………………………………………………………. ۱۵
-۸-۱-۸-۱ سیستم روشنایی طبیعی…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵
-۹-۱-۸-۱ سیستم کنترل هوشمند …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶
-۲-۸-۱ انواع سیستم های خورشیدی غیر فعال ……………………………………………………………………………………………….. ۱۶
-۱-۲-۸-۱ شیوه های دریافت مستقیم ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۶
-۲-۲-۸-۱ شیوه های دریافت غیر مستقیم ……………………………………………………………………………………………………… ۱۷
-۱-۲-۲-۸-۱ دیوار ترومپ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷
-۲-۲-۲-۸-۱ دیوار آب و جذب و انباشت…………………………………………………………………………………………………………. ۱۸
-۳-۲-۲-۸-۱ بام آبی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸
-۴-۲-۲-۸-۱ گلخانه اتاق های خورشیدی……………………………………………………………………………………………………….. ۱۹
-۳-۲-۸-۱ مزایای شیوه های غیرفعال خورشیدی……………………………………………………………………………………………… ۱۹
-۹-۱ افزایش بهره وری انرژی ساختمان………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱
-۱۱-۱ نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱
فصل دوم سبک سازی
-۱-۲ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲
-۲-۲ روش های سبک سازی ساختمان بطور عمده به دو دسته تقسیم میگردند…………………………………………….. ۲۲
-۳-۲ تعریف مصالح سبک……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲
-۳-۲ مصالح سبک سازه ای…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳
-۱-۳-۲ بتن سبک……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳
-۲-۳-۲ مصالح سازه ای طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴
۱-۲-۳-۲ مصالح چوبی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴
۲۴……………………………………………………………………………………………………………………………………….I-Joists -1-1-2-3-2
-۱-۱-۱-۲-۳-۲ کنترل کیفیت…………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷
-۲-۱-۱-۲-۳-۲ نصب………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۸
-۳-۱-۱-۲-۳-۲ مزایای I-Joists 29………………………………………………………………………………………………………………………
-۲-۱-۲-۳-۲ انواع مواد کامپوزیت متعارف……………………………………………………………………………………………………….. ۳۱
-۱-۲-۱-۲-۳-۲ تخته چندلا……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۱
-۲-۲-۱-۲-۳-۲ روکش چوب چند لایه LVL 31……………………………………………………………………………………………………..
-۳-۱-۲-۳-۲ گلولام…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۲
-۱-۳-۱-۲-۳-۲ شرح کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳
-۲-۳-۱-۲-۳-۲ نحوه تولید……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳
-۳-۳-۱-۲-۳-۲ مزایای زیست محیطی…………………………………………………………………………………………………………… ۳۵
تشریح )ساختمان( ……….. ۳۵ Anatomy of a glulam -4-3-1-2-3-2
-۵-۱-۲-۳-۲ گونه های متعادل و نامتعادل……………………………………………………………………………………………………… ۳۷
-۶-۱-۲-۳-۲ خمیده کردن……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷
-۷-۱-۲-۳-۲ نرم افزارها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸
-۳-۳-۲ مصالح سبک صنعتی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹
-۴-۲ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱
فصل سوم بام سبز
-۱-۳ مقدمه………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………… ۴۱
-۲-۳ تاریخچه کاربرد بام سبز…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱
-۳-۳ تاثیر گیاهان برای کنترل شرایط اقلیمی خرد…………………………………………………………………………………………… ۴۲
-۴-۳ اهداف ایجاد بام سبز………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳
-۵-۳ مزایای بامهای سبز…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳
-۶-۳ سودهای مالی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶
-۷-۳ معایب بامهای سبز……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶
-۸-۳ مزایای استفاده از لیکا بجای خاک معمولی در بام سبز…………………………………………………………………………….. ۴۶
-۹-۳ انواع بام سبز………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶
-۱-۹-۳ سیستم گسترده…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷
-۲-۹-۳ سیستم متمرکز…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷
-۳-۹-۳ سیستم مدولار یا جعبه گیاه………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷
-۱۱-۳ طبقه بندی دیگر……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۸
-۱۱-۳ تفاوت بام سبز و بام باغ…………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۸
-۱۲-۳ باغ بام ها از سه قسمت تشکیل می شوند……………………………………………………………………………………………… ۴۹
-۱۳-۳ آبیاری و سیستم های آبیاری بام سبز…………………………………………………………………………………………………….. ۴۹
-۱۴-۳ اجزا بام سبز را میتوان به چند دسته کلی تقسیم کرد………………………………………………………………………….. ۴۹
-۱-۱۴-۳ لایه پوشش گیاهی……………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۹
-۲-۱۴-۳ محیط کشت……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱
-۳-۱۴-۳ لایه زهکش…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۱
-۴-۱۴-۳ لایه محافظت………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۴
-۱۵-۳ ساختار سقف، غشاء بام یا لایه عایق کاری رطوبتی………………………………………………………………………………… ۵۵
-۱۶-۳ کاربرد پشم سنگ در بام سبز…………………………………………………………………………………………………………………. ۵۶
-۱۷-۳ گیاهان پوششی در معماری سبز……………………………………………………………………………………………………………. ۵۶
-۱۸-۳ وضعیت بام سبز در ایران…………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۷
-۱۹-۳ نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸
فصل چهارم نانو در ساختمان سازی
-۱-۴ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹
-۲-۴ نانو در معماری پایدار………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۹
-۳-۴ نانو……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۱
-۵-۴ پایداری به مثابه ضریب هوشی………………………………………………………………………………………………………………… ۶۱
-۶-۴ بازسازی، بازیافت، باز پایداری………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲
-۷-۴ فناوری نانو وپوشش های ساختمانی………………………………………………………………………………………………………… ۶۳
-۱-۷-۴ نانو پوشش های سنگ و چوب……………………………………………………………………………………………………………… ۶۳
-۱-۱-۷-۴ مزیت ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴
-۲-۱-۷-۴ موارد مصرف……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴
-۱-۲-۱-۷-۴ سطوح چوبی………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴
-۲-۲-۱-۷-۴ آجرها وسرامیک ها……………………………………………………………………………………………………………………… ۶۵
-۸-۴ ماسه سنگ ها و بتن گازی………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۵
] -۹-۴ بتن با عملکرد بالا )] ۱ HPC 66…………………………………………………………………………………………………………….. )
-۱۱-۴ کاشی ها و لوح های سنگی……………………………………………………………………………………………………………………… ۶۶
-۱۱-۴ شیشه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷
-۱-۱۱-۴ شیشه های خود تمیز شونده……………………………………………………………………………………………………………… ۶۷
-۲-۱۱-۴ شیشه های کنترل کننده انرژی………………………………………………………………………………………………………… ۶۷
-۳-۱۱-۴ شیشه های محافظ در برابر آتش………………………………………………………………………………………………………. ۶۸
-۱۲-۴ نانولوله های کربنی………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹
-۱۳-۴ استفاده از فناوری نانو جهت ایجاد سقف ساختمان…………………………………………………………………………….. ۷۱
-۱۴-۴ نانوذرات دی اکسید تیتانیوم…………………………………………………………………………………………………………………. ۷۱
-۱۵-۴ فولاد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۲
-۱۶-۴ حسگرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲
-۱۷-۴ نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۲
فصل پنجم بررسی نمونه ها
-۱-۵ برج های دو قلو ی یادمان اردبیل………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳
-۲-۵ مجتمع مسکونی باغ ونک…………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۷
-۳-۵ مجتمع مسکونی نیاوران…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹
-۴-۵ ساختمان کاونسیل هاوس دو CH2 82………………………………………………………………………………………………………….
۱-۴-۵ باغ های عمودی………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۴
-۲-۴-۵ برج های آب فشان و مخازن سر…………………………………………………………………………………………………………… ۸۵
-۳-۴-۵ پنجره های خودکار برای تهویه شبانه…………………………………………………………………………………………………… ۸۷
-۵-۵ ساختمان مهدکودک دانشگاه سایمون فریزر…………………………………………………………………………………………….. ۸۹
-۶-۵ خانه آفتاب گردان………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۲
-۷-۵ تأمین برق خانه کوچک Arrowtown در نیوزلند توسط انرژی زمین گرمایی……………………………………… ۶۶
-۸-۵ مجتمع مسکونی تانگو………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۸
-۹-۵ مجموعه مسکونی نانت؛محله پایدار………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۵
-۱۱-۵ ساخت بلندترین باغ عمودی دنیا در سیدنی توسط پاتریک بلانک……………………………………………………… ۱۱۱
-۱۱-۵ برج IDEO Morph 38 با دیواره های سبز پوشش داده می شود………………………………………………….. ۱۱۳
نمونه یک ساختمان هوشمند…………………………………………………………………………………….. ۱۱۶ » اسکان پایدار «-۱۱-۵
-۱-۱۱-۵ شرح تیم سازنده………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۶
-۱-۱۱-۵ فلسفه ی طراحی……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۷
-۳-۱۱-۵ ویژگی ها………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸
-۴-۱۱-۵ فنآوری……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۹
-۵-۱۱-۵ استراتژی بازار……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ساختمان های سبز”